Home

Verrewes bird club is a dynamic club established to promote the interest of bird breeders in the Lichtenburg region. Membership is not restricted to the Lichtenburg region, but any person that carries the welfare of aviculture at heart. People that carry the welfare of birds, especially those in captivity, at heart, are welcome to join the club. Since inception on 17 May 1990 (14 in attendance) and a first meeting on 22 June 1990 (19 founder members), the club had definitive milestones that can be reckoned within a South African environment.  Various innovative and leading actions are on their slate and are unique to the club. Members of the club have left their mark on aviculture in South Africa and persisted in serving in numerous organisations.

The future will be greeted with high expectations and as in the past all prosperity and adversity will be managed to the benefit of aviculture.

Afrika Meyers Parrot

Afrika Meyers Parrot

Verrewes Voëlklub is ‘n dinamiese klub gestig om die belange van die voëlboere van Lichtenburg en omgewing te dien. Ledetal word nie beperk tot Lichtenburg en omgewing nie maar enige persoon wat die belange van die voëlbedryf, in besonder die welstand van voëls in gevangenskap bevorder is welkom om aan te sluit. Die klub het sedert sy ontstaan op 17 Mei 1990 (14 teenwoordig) en sy eerste vergadering op 22 Junie 1990 (19 stigterslede) verskeie mylpale bereik en word gereken in die Suid-Afrikaanse omgewing. Verskeie innoverende en leidende aksies is reeds op hul kerfstok en word as uniek aan die klub toegedig. Lede van die klub het reeds diep spore in die Suid-Afrikaanse voëlbedryf  getrap en dien steeds in verskeie organisasies.

Daar word met afwagting uitgesien na wat die toekoms vir die voëlbedryf sal bring en net soos in die verlede sal die voorspoed en teëspoed tot voordeel bestuur word.

Comments are closed.

Search
Bookmarks
Login
Poll
    • What do you think of our new website?

      View Results

      Loading ... Loading ...