Application for membership

VERREWES VOëLKLUB/BIRD CLUB 

AANSOEK OM LIDMAATSKAP / APPLICATION FOR MEMBERSHIP 

VAN / SURNAME 

NAAM / NAME 

ID No./Nr. 

WOONADRES: Straat/Street/Plaas/Farm 

Dorp/Town 

Poskode: 

POSBUS/P O BOX 

Dorp/Town 

Poskode: 

KONTAK NO. / CONTACT NR. 

E-POS/E-MAIL: 

HUIS / HOME 

WERK / WORK 

SEL / CELL (vir uitstuur van SMS) 

FAKS / FAX 

LIDMAATSKAP / MEMBERSHIP Klub / Club 

PVSA 

Totaal 

REGISTRASIE (eenmalig) / REGISTRATION (once off) 

100.00 

50.00 

Jaarliks / Annually (sluit R90 PVSA gelde in / include R90 PASA fees) 

110.00 

90.00 

Totaal / Total 

INBETALINGS / PAYMENTS 

ENB / FNB 

Lichtenburg 

Naam / Name 

Verrewes Voëlklub 

Tak /Branch 

240139 

Rek. No. / Acc. Nr. 

62085030577 

NAVRAE / ENQUIRIES 

VOORSITTER / CHAIRMAN 

Fanie Klopper 

083 632 7325 / 018 633 1108 

ONDER-VOORSITTER / VICE-CHAIRMAN 

Louis Lemmer 

082 704 9344 / 018 632 9552 

SEKRETARIS / SECRETARY 

Sampie Pretorius 

084 628 6687 / 018 632 3513 

TESOURIER / TREASURER 

Lodewyk de Beer 

083 520 6399 / 018 632 3023 

HANDTEKENING / SIGNATURE 

Na voltooi faks aan  086 669 0224 After completion fax to:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
Bookmarks
Login
Poll
    • What do you think of our new website?

      View Results

      Loading ... Loading ...