Breeder of the year criteria

Bird breeder of the year for Verrewes Bird Club

The purpose of the award is to select two members annually to honour their contributions made to the industry and the club. There will be an annual presentation to a Senior and Junior breeder.

Certain guidelines will be followed to nominate the persons:

1)      No member can win twice in a period of 5 years.

2)      The person that nominates another person must keep in mind the field of judging that is on the nomination form.

3)      The person who nominates somebody must do it in writing.

The difference between Senior and Junior breeder is as follow:

The Junior bird breeder must:

1)       Be less than ten years in the business of breeding.

2)       One hundred or less aviaries.

3)       The value of the birds must be less than R100 000, 00.

Anyone that does not comply with these rules shall be a Senior bird breeder.

In the event of a tie, the final judgement lies with a panel consisting of:

 • Club – President
 • Club – Vice President
 • Club – Secretary
 • Two additional members

Persons must be honest in the nomination of his/her nominated person. If a club member chose not to participate, he/she must concede in the outcome.

Voëlboer van die jaar vir Verrewes Voëlklub

Die doel van die toekenning is om twee lede  op ʼn jaarlikse basis te vereer vir hulle bydraes tot die industrie en die klub. Daar sal jaarliks toekennings aan ʼn Senior en Junior teler gemaak word.

Sekere riglyne sal gevolg word om die lede te nomineer:

1)      Geen lid kan binne vyf jaar tweekeer wen nie.

2)      Die persoon wat ʼn ander nomineer, moet die gronde vir beoordeling in gedagte hou.

3)      Die persoon wat nomineer moet dit op skrif doen.

Die verskil tussen Senior en Junior teler is as volg:

Die Junior teler moet wees:

1)      Minder as tien jaar in die bedryf as voëlteler.

2)      Minder as een honderd hokke hê.

3)      Die waarde van die versameling moet minder as R100 000 wees.

Enige persoon wat nie aan die vereistes voldoen nie word geag ʼn Senior te wees.

In geval van ʼn gelykop uitslag, sal die finale besluit by ʼn paneel beoordeellaars lê:

 • Voorsitter
 • Onder-voorsitter
 • Sekretaris
 • Twee addisionele lede

Persone moet eerlik in hul nominasie van sy/haar genomineerde wees. As lede besluit om niemand te nomineer nie moet hulle berus by die uitkoms van die wat wel genomineer het.

2006 Ivor Meeding (Senior); Fanie Klopper (Voorsitter); Willie de Beer (Junior)

2007 Fanie Klopper (Senior Voëlboer); Louis Lemmer (Vise-Voorsitter)                                        

2007  Lood de Beer (Junior Voëlboer); Louis Lemmer (Vise-Voorsitter)

 

2008 Manfred Lohann (Senior Voëlboer); Fanie Klopper (Voorsitter); Mev. H de Beer (Oorhandiging)                                              

 

2008  Fanie Klopper (Voorsitter); Pieter Labuschagne (Junior Voëlboer); Mev. H De Beer (Oorhandiging)

2009 Piet Hugo (Senior Voëlboer); Hannes Mouton (Junior Voëlboer)

2010 Allen Muller (Senior Voëlboer); Waldo Lohann (Junior Voëlboer)

2011 Wessel Maree (Senior Voëlboer); Hendre Botha (Junior Voëlboer)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
Bookmarks
Login
Poll
  • What do you think of our new website?

   View Results

   Loading ... Loading ...