Member Fees

Fees will be determined at the annual general meeting (AGM).

Fees to be paid annually by 28 February.

Members in arrears will be notifying in writing, if no reply within 30 days, the name will be removed as member.

A once-off entry-fee as determined on the AGM will be payable with each application.

Current fees are:

                Annual membership fee:               R110

                Entry-fee:                                             R100

PASA membership fees will be collected by the club and paid directly to them.

Fooie word op die algemene jaarvergadering(AJV) bepaal.

Fooie is betaalbaar jaarliks teen 28 Februarie.

Lede wat agterstallig is, sal skriftelik in kennis gestel word, indien geen reaksie binne 30 dae  verkry word nie, sal die lid se naam van die ledelys verwyder word.

Die eenmalige intree-fooi betaalbaar met aansluiting, word op die AJV bepaal.

Huidige fooie is:

                Jaarlikse ledegeld:             R110

                Eenmalige intree-fooi:      R100

  PVSA ledegeld word deur die klub gevorder en direk aan hulle oorbetaal.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Search
Bookmarks
Login
Poll
    • What do you think of our new website?

      View Results

      Loading ... Loading ...